Både stikvejene og “Omfartsvejen” er privat, og beboerne står således selv for vedligeholdelsen heraf. Vejen er sidst blevet belagt med ny asfalt i 1998.

Snerydning

Saltning og snerydning sker på fortove og stikvejene ryddes om vinteren efter behov. Beboerne har imidlertid selv ansvaret for at holde stikvejen foran eget hus farbar for posten og kommunale medarbejdere m.fl.

Beboerne i nummer 39–49 skal også skovle sne på stikvejen bag husene.

Beboerne i gavlhusene mod Præstevangsvej skal også holde fortovet farbart.

Parkering

Parkering kan ske på Præstevangsvej eller på omfartsvejen.

Garager langs omfartsvejen og i P-kælderen under etageejendommene på modsatte side af Præstevangsvej administreres af boligforeningen Østjysk Bolig.