Her finder du nyttig information og baggrundsviden om at bo i Præstehaven 1-49.

Arrangementer
Havefest og tøndeslagning

Veje og parkering
Vedligeholdelse, snerydning og parkeringsforhold

Have
Om hvordan du kommer af med dit haveaffald og om regler for bevoksning.

El/vand/varme
Hvem skal betale, hvis der går et rør?

Ombygning
Gode ideer til skånsom restaurering samt liste over gode håndværkere.

Servitutter
Regler, som sætter rammerne for Præstehavens udvikling.