Grundejerforeningen for Præstehaven 1-49 repræsenterer beboerne over for myndighederne og koordinerer vedligeholdelsen af fælles faciliteter. Men først og fremmest arbejder foreningen for, at området er et rart sted at være.

Der er tinglyst tvungent medlemskab af foreningen.

Sådan arbejder foreningen

Der holdes hvert år en generalforsamling, som bl.a. vælger en bestyrelse. Bestyrelsen driver foreningen inden for rammerne af vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Kontakt

Alle spørgsmål eller forslag vedrørende grundejerforeningen kan rettes til bestyrelsen:

Formand
Jeppe Lysdahl
Præstehaven 33, 8210 Aarhus V
jeppe@lysdahl.it

Kasserer
Søren Reinholt Jakobsen
Præstehaven 12, 8210 Aarhus V
soerenrjakobsen@gmail.com

Sekretær
Louise Thomsen
Præstehaven 17, 8210 Aarhus V

Øvrige medlemmer
Christian Smed
Præstehaven 28, 8210 Aarhus V

Lasse le Dous
Præstehaven 4, 8210 Aarhus V

Emil Rask Byskov
Præstehaven 11, 8210 Aarhus V

Suppleanter
Rasmus Møller Jørgensen
Præstehaven 3, 8210 Aarhus V