Grundejerforeningen for Præstehaven 1-49 repræsenterer beboerne over for myndighederne og koordinerer vedligeholdelsen af fælles faciliteter. Men først og fremmest arbejder foreningen for, at området er et rart sted at være.

Der er tinglyst tvungent medlemskab af foreningen.

Sådan arbejder foreningen

Der holdes hvert år en generalforsamling, som bl.a. vælger en bestyrelse. Bestyrelsen driver foreningen inden for rammerne af vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Kontakt

Alle spørgsmål eller forslag vedrørende grundejerforeningen kan rettes til bestyrelsen:

Formand
Lasse le Dous
Præstehaven 4, 8210 Aarhus V
lasse.le.dous@gmail.com

Kasserer
Louise Thomsen
Præstehaven 17, 8210 Aarhus V
louise.l.thomsen@gmail.com

Sekretær
Emil Rask Byskov
Præstehaven 11, 8210 Aarhus V

Øvrige medlemmer
Christian Smed
Præstehaven 28, 8210 Aarhus V

Rasmus Møller Jørgensen
Præstehaven 3, 8210 Aarhus V

Suppleanter
Jeppe Lysdahl
Præstehaven 33, 8210 Aarhus V

Jonas Hvid
Præstehaven 6, 8210 Aarhus V