Haveaffald

En weekend hver sommer og en weekend hvert efterår opstilles fælles affaldscontainere til haveaffald. Information omdeles hvert år i god tid.

Regler for bevoksning

I servitutterne for området er der fastlagt formelle retningslinjer for, hvor højt træer og buske i haverne må rage i vejret:

  • Ingen vækster over 7 meter
  • Maksimalt 1 vækst over 5 meter eller 2 vækster over 3 meter.
  • Herudover skal alle vækster holdes under 3 meter.

Der er mange andre meget eksakte regler i servitutterne. Men frem for at hænge sig i formel ret og pligt, opfordres alle til at bevare et godt naboskab og respektere berettigede ønsker om beskæring af skyggende træer.

Alle opfordres ligeledes til at holde egne forhaver og haver ud til asfaltkanten på stikvejene velplejede, og undgå udragende træer og buske, så stikvejen er farbare.