Varme leveres af AffaldVarme, vand leveres af Aarhus Vand 
NRGI står for at forsyne os med el.

Fælles føringsveje for vand, varme og afløb- ansvarsfordeling

 

Vand    Uden for matriklen   Aarhus Vand
          
    Fælles føringsveje i jord og gennem kældre (fra skel til vandmåler i det enkelte hus   Fælles ansvar i
grundejerforeningen
         
    Fra vandmåler og rundt i det enkelte hus:   Privat ansvar
         
Varme   Fælles føringsveje inkl. synlige føringer gennem kældre, frem til og med første røde stophane hos den enkelte   AffaldVarme
         
    Fra første stophane rundt i det enkelte hus   Privat ansvar
         
Afløb/kloak   Hovedkloak under omfartsvejen   Aarhus Vand
         
    Fælles kloakledning foran nr. 16–26   Aarhus Vand
         
    Fælles kloakledninger foran øvrige stikveje   Fælles ansvar i
grundejerforeningen
         
    Kloakføringer i/under eget hus frem til sammenkobling med fælles føring   Privat ansvar

Definition af “Fælles ansvar i Grundejerforeningen”

At der er fælles ansvar i grundejerforeningen for installationer er udtryk for, at man er fælles om at betale eventuelle skader, tæringer og lignende i ovennævnte strækninger.

Omlægninger/ændringer af fælles installationer (eksempelvis flytning af vandmåler i forbindelse med ombygning) er for egen regning, når indgrebet ikke er direkte udløst af vedligeholdelse.

I situationer, hvor der opstår skader på fælles installationer, skal bestyrelsen hurtigst muligt underrettes i forbindelse med igangsætning af reparation.

Pas på – skjulte rør

Mange af husenes rør er synlige, og det kan friste til at fravælge forsikring af skjulte rør. Husene rummer imidlertid flere steder skjulte rør under gulv. Beboerne anbefales at tegne rørskadeforsikringer, der omfatter skjulte rør.