Sommerfest

Hvert år arrangerer Grundejerforeningen en fælles sommerfest for beboerne – typisk ultimo juni eller medio august. Information omdeles hvert år i god tid.

Fastelavnsfest

Der er tradition for et fælles fastelavnsarrangement for hele Præstehaven.