Grundejerforeningen for Præstehaven 1-49 repræsenterer beboerne over for myndighederne og koordinerer vedligeholdelsen af fælles faciliteter. Men først og fremmest arbejder foreningen for, at området er et rart sted at være.

Der er tinglyst tvungent medlemskab af foreningen.

Sådan arbejder foreningen

Der holdes hvert år en generalforsamling, som bl.a. vælger en bestyrelse. Bestyrelsen driver foreningen inden for rammerne af vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Kontakt

Alle spørgsmål eller forslag vedrørende grundejerforeningen kan rettes til bestyrelsen:

Formand
Jeppe Lysdahl
Præstehaven 33, 8210 Aarhus V
jeppe@lysdahl.it
 

Kasserer
Linda Vilhelmsen
Præstehaven 8, 8210 Aarhus V
lindavilhelmsen@hotmail.com

Sekretær
Louise Thomsen
Præstehaven 17, 8210 Aarhus V

Øvrige medlemmer
Ole Hejgaard Sørensen

Præstehaven 13, 8210 Aarhus V 

Christian Smed
Præstehaven 28, Aarhus V

Suppleanter
Jens Agger Nielsen
Præstehaven 24, Aarhus V

Mette Nedergaard
Præstehaven 22, Aarhus V